Нашите занятия

Мацаница

Строителница за деца и бащи

Пясъчница

Занималня за деца от 2 до 5 години

Малки изследователи

Пътешествие по света

Музикална работилница

Брашнянка

Цветен полет - арт ателие за деца от 2 до 5 години

Истории в цветове - за деца от 5 до 10 г.