Екип

Ние сме млад и креативен екип от специалисти в различни области - Монтесори педагодика, детска психология, музика, рисуване и приложни изкуства, английски език и др. Обединява ни любовта към децата и желанието ни да подпомогнем тяхното хармонично и пълноценно развитие. Всеки от нас допринася както с професионалните си умения, така и с личните си качества и таланти. По този начин създаваме уникалния дух на детски център Под дъгата, така че да можем да дадем най-доброто от себе си на децата.