Мисия

   Творчески кът "Под Дъгата" има мисията да подпомага цялостното развитие на децата като стимулира тяхното израстване в съзвучие с личните им таланти, способности и самостоятелност, и като подкрепя родителите им да ги съпътстват и следват.
   Ние разбираме, че преживяванията и опита, които си набавя човек в детска възраст, остават с него за цял живот. Затова сме вдъхновени да бъдем партньори на децата в намирането и изразяването на тяхната същност, и да им предоставим хармонична среда, в която да творят и израстват. В нашите дейности те учат и се развиват чрез създаването и преживяването, бидейки творци на самите себе си. Нашата цел е, следвайки децата и техните нужди, да ги научим да следват себе си.
   Знаем колко е важно връзката между децата и родителите да е подхранваща. Вярваме, че уважението, любовта и свободата, с които подхождат родителите, създават основите на детската същност, посоката на нейното развитие и качеството на бъдещите й взаимоотношения. Грижим се за връзката "родител-дете" в специалните ни дейности за родители и работилници за деца и родители.