Как да стимулираме креативността на децата

 Обикновено свързваме понятието креативност с различни творчески дейности, занимания с изкуство или оригинални подходи в житейски ситуации. Всъщност креативността представлява по-скоро умението да създаваме нещата по свой уникален начин. Можем да бъдем креативни във всичко. При децата това се вижда най-ясно. Ще го забележим, когато детето строи къща от дървен конструктор и си позволи да пренебрегне препоръчаната схема и да създаде своята специална дървена къща... Ще ни изненада с неочаквания начин, който детето си е изработило да запомня таблицата за умножение... Всяка дейност може да бъде креативна - писането, четенето, математиката, подреждането, разхождането и всичко друго, за което се сетим с креативния си ум J Най-важното - всички деца са креативни и всички ние сме креативни. Да, всеки един от нас. Когато си мислим, че един човек е по-креативен от друг, обикновено причината е, че първият симулира своята креативност, а вторият вероятно я е стъпкал с обувките на страха. Затова е важно да знаем, че както всяко нещо, креативността също се възпитава.
 В отглеждането на децата освен чрез музика, театър и изкуство, можем да стимулираме творческия подход във всяка една ситуация, като ги насърчаваме да последват своята вътрешна енергия, да изразят личното си мнение, позиция, виждане, независимо дали то съвпада с нашите нужди, и дали ни се струва смислено или не. Можем да подпомогнем този процес като изградим по творчески начин средата, в която детето, учи, твори и живее.

Ето и няколко идеи как да подпомогнем процеса на развитие на креативността на нашите деца.
 Неща, които бихме могли да направим:
o   Подсигурете на детето си достъп до различни сетивни стимули и материали, подходящи за възрастта и развитието му
o   Погрижете се тези материали да бъдат безопасни
o   Поставете основни граници, за да може да твори спокойно
o   Покажете му как се работи с материалите, ако е необходимо, но след това го оставате да прилага наученото по свой начин
o   Давайте право на избор на детето, така то ще бъде водено от вътрешните си интереси и подбуди
o   Наблюдавайте го, за да му подсигурите материали, които го привличат
o   Оставяйте му време, пространство и свобода да изследва средата, да се развива, да играе и да се забавлява. Важно е да има свобода да опитва и да повтаря една и съща дейност колкото пъти изпитва нужда
o   Окуражавайте го, когато е фрустрирано и проявете съпричастност, когато се забавлява с това, което прави
o   Обръщайте внимание на това, което детето ви споделя и приемайте идеите му с разбиране, дори и те да са странни за вас. Не ги отхвърляйте. Това ще подобри самочувствието и смелостта му за изразяване
o   Позволявайте му да сбърка и само да стигне до решенията на проблемите си
o   Задавайте отворени въпроси като: „Какво ако ...?“, „Как би могъл да ... ?“, „За какво можем да използваме ...?“
o   Самите вие бъдете любопитни и изследвайте средата. Детето ще ви подражава
o   Предизвиквайте детето с дейностите, които му предлагате. Една идея по-сложни дейности ще му дават мотивация да продължава напред и да развива нови умения.

 Неща, които по-добре да избягваме:
-          Твърде много дейности, в които водещ е възрастният. Вместо това, дайте възможност на детето да изрази своята индивидуалност
-          Твърде стриктна програма, която не се съобразява със спонтанните интереси на детето
-          Да критикувате, да поправяте и да съдите детето
-          Да предпазвате детето от провал. Това е една основна предпоставка да скършите крилете на креативността. Всички нови изобретения са плод на безброй грешки и проби!